Chippen van de kat

Het chippen van katten is in Nederland niet verplicht. Toch is het belangrijk om uw kat te laten chippen en registreren.

Veel zoekgeraakte en nooit terugbezorgde katten…

Elk jaar komen veel katten in het asiel terecht, en vaak gaat dat om katten die zwervend zijn aangetroffen. In 2011 kwamen alleen al bij de asielen van de Dierenbescherming 24107 zwerfkatten binnen. Omdat een groot deel van de katten niet gechipt is of omdat de registratie niet goed is bijgehouden, kunnen deze vaak niet worden terugbezorgd bij hun eigenaar. Slechts 3373 katten (14%) konden door de Dierenbescherming met hun eigenaar worden herenigd!

Behalve bij de asielen van de Dierenbescherming komen ook bij diverse andere opvangen gevonden katten binnen die niet terugbezorgd kunnen worden. Daarnaast komt het ook regelmatig voor dat mensen die een kat vinden die niet gechipt blijkt  te zijn, de kat zelf houden. Het totale aantal zoekgeraakte en nooit terugbezorgde katten is dus nog groter.

Voorkom dat u uw kat op zo’n manier verliest: laat hem of haar chippen, registreer het chipnummer en uw gegevens bij een databank en zorg ervoor dat u die registratie ook aanpast als er iets wijzigt.

Ook voor ‘binnenkatten’!

Ook voor katten die normaal gesproken binnen wonen, is het belangrijk dat ze gechipt en geregistreerd zijn. De kans dat de kat op straat belandt is weliswaar niet groot, maar toch is een ontsnapping door een te lang openstaande deur of door een raam bepaald niet denkbeeldig. En dan blijkt dat het oriëntatievermogen van de kat stukken minder is dan dat van katten die regelmatig buiten komen. Juist deze ontsnapte binnenkatten hebben dus moeite met het terugvinden van hun huis en lopen grote kans om te gaan zwerven.

Waarom geen verplichting voor katten?

Hoewel een aantal partijen, zoals de Dierenbescherming, de DiBeVo en de KNMvD, erop heeft aangedrongen dat er ook een chipverplichting voor katten zou worden ingesteld, heeft het ministerie van EZ besloten dit niet te doen. De redenen daarvoor zijn onder andere:

  • Bij katten speelt veel minder dan bij honden het probleem van malafide handel en misstanden in de fokkerij. Bij honden is dit een belangrijk argument om chippen verplicht te stellen; bij katten ontbreekt dit.
  • Het belangrijkste probleem dat bij katten wordt geconstateerd is het stijgend aantal zwerfkatten dat verwilderd op straat leeft en zich daar voortplant. Chippen en registreren van katten heeft daarop volgens de staatssecretaris een te beperkte invloed om een verplichting te rechtvaardigen.
  • Het verplichten van chippen van katten zou een extra financiële en administratieve last betekenen.

Ondanks dat is ook het ministerie van mening dat het belangrijk is dat eigenaren zelf de verantwoordelijkheid nemen hun kat te laten chippen en registreren, zodat het dier in geval van vermissing kan worden terugbezorgd.

(Bron: www.chipjedier.nl)

Afspraak maken?

Dierenartsenpraktijk Oost-Betuwe

0481-461627

Lingewal 2a, Bemmel / Loostraat 63, Huissen

Dierenartsenpraktijk Oost Betuwe Lingewal 2a 6681 LJ Bemmel tel: 0481 - 461627 info@dap-oost-betuwe.nl